Mededelingen 10 februari

 • Woe 13 feb: Bidstond
 • Zat 16 feb: Tieneractiviteit
 • Don 28 feb: Jaarvergadering
 • Zat 23 maa: Vrouwendag info & opgeven bij Hennie
 • Zat 30 maa: “van man tot man” Heverlee

 

Beloftetekst:

2 Korintiërs 13:11
Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

Mededelingen 3 februari

 • Zon 3 feb – 12u30 Zondagsschoolvergadering
 • Woe 6 feb: Bidstond
 • Zat 19 feb: Spruittuin EJV (dag voor kinderwerkers)
 • Zat 26 feb: Tieneractiviteit
 • Don 28 feb: Jaarvergadering
 • Zat 23 mrt: Vrouwendag info & opgeven bij Hennie
 • Zat 30 mrt: “van man tot man” Heverlee
 • De laatste 10 belofteteksten op papier

Beloftetekst: Jesaja 65:1-2a
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.
De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk

Mededelingen 27 januari

 • Zon 27 jan: Kring bij Geert & Mieke (16u – 19u30)
 • Woe 30 jan: Bidstonde
 • Zon 3 feb: Zondagsschoolvergadering
 • Zat 16 feb: Tieneractiviteit
 • Zat 19 feb: Spruittuin EJV (dag voor kinderwerkers)
 • Don 28 feb: Jaarvergadering
 • Zat 23 mrt: Vrouwendag
 • Zat 30 mrt: “van man tot man” Heverlee

 

Beloftetekst:

Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet. Psalm 40:17

Mededelingen 20 januari

 • Woe 16 jan: Bidstond
 • Zon 27 jan: kring bij Geert & Mieke
 • Zon 3 feb: zondagsschoolvergadering (ipv 20 jan)
 • Zat 16 feb: Tieneractiviteit
 • Zat 19 feb: Spruittuin EJV (dag voor kinderwerkers)
 • Don 28 feb: jaarvergadering

 

Beloftetekst:

Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.

Jesaja 40:11

Mededelingen 13 januari

 • 13-19 jan: gebedsweek
 • Woe 16 jan: Bidstond
 • Zat 26 feb: Tieneractiviteit
 • Zon 3 feb: zondagsschoolvergadering (ipv 20 jan)
 • Zat 19 feb: Spruittuin EJV (dag voor kinderwerkers)
 • Don 28 feb: jaarvergadering

Beloftetekst: Psalm 40:18
Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet.