Zondagsdienst

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een samenkomst. In deze zondagsdienst ervaren wij de aanwezigheid van God in onze kerk. Deze zondagsdienst draait altijd rond drie dingen: muziek & zang, gebed en prediking.

Muziek – Zang

De dienst begint  met lofprijs en aanbidding via muziek en zang. Wij zingen (hoofdzakelijk) uit de opwekkingsliederen. Zo vieren we de grootheid van God.

Gebed

In de gemeente bidden we  voor elkaar en voor mensen buiten onze kerk. Eens in de twee weken vieren we ook het Heilig Avondmaal als herdenking van Christus.

Prediking

We geloven in een relevante prediking uit de Bijbel, verzorgd door een van de oudsten of een gastspreker. Hiermee zal je iets leren waar je de rest van de week iets mee kunt.

Na de dienst is er koffie en thee met iets lekkers. Er is ruimte om vragen te stellen, om mensen te leren kennen of om eens bij te praten.

Ben je nog niet eerder geweest?

Kom gewoon zoals je bent, dat doen wij ook. Of dit nu je eerste kerkbezoek is of je 1000ste. Als je nog nooit in de bijbel las of als je gewoon nieuwsgierig bent. Iedereen is welkom!