Mededelingen 09 februari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Zaterdag 15 februari 09u30: vrouwenontmoeting
 • Zondag 16 februari maaltijd in Kerk, opgeven bij de Miekes
 • Donderdag 27 februari: geen algemene vergadering

Beloftetekst: Lukas 6:35:
Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.

Mededelingen 02 februari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Zon 2 feb:
  •   Getuigenissen dienst
 •   Vandaag: Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)
 • Zondag 16 februari maaltijd in Kerk, opgeven bij de Miekes
 • Donderdag 27 februari: geen algemene vergadering

Beloftetekst:  2 Korintiërs 5:1
Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

Mededelingen 26 januari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Zon 2 feb: Getuigenissendienst
  • Na de dienst: Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)
 • Donderdag 27 februari: geen algemene vergadering

Beloftetekst: Psalmen 84:11
Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.

Mededelingen 19 januari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Zon 2 feb:
  •   Getuigenissen dienst
  •   Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)
 • Zondagsschoolhuis

Beloftetekst: Psalm 84:6-8 (NBV)

(NBG: Welzalig de mensen wier sterkte in U is)
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u.
Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.
Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.