Mededelingen 26 januari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Zon 2 feb: Getuigenissendienst
  • Na de dienst: Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)
 • Donderdag 27 februari: geen algemene vergadering

Beloftetekst: Psalmen 84:11
Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.

Mededelingen 19 januari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Zon 2 feb:
  •   Getuigenissen dienst
  •   Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)
 • Zondagsschoolhuis

Beloftetekst: Psalm 84:6-8 (NBV)

(NBG: Welzalig de mensen wier sterkte in U is)
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u.
Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.
Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.

Mededelingen week 3

 • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting (9u30 bij Lieve)
 • Zon 2 feb: Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)

Beloftetekst: Mat 24:13
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Mededelingen week 2 (2020)

 • Zon 5 jan: Geloofsfundamenten: Identiteit als christen (Sam)
 • Zat 11 jan: BOLD bij Sam & Mieke (16u)
 • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting
 • Zon 2 feb: Geloofsfundamenten: Wat is je roeping? (Daan)
 • Gebedswandeling
 • Getuigenisdienst
 • Zondagsschoolhuis

Beloftetekst Efeze 3:20
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen