Mededelingen 20 januari

 • Woe 16 jan: Bidstond
 • Zon 27 jan: kring bij Geert & Mieke
 • Zon 3 feb: zondagsschoolvergadering (ipv 20 jan)
 • Zat 26 feb: Tieneractiviteit
 • Zat 19 feb: Spruittuin EJV (dag voor kinderwerkers)
 • Don 28 feb: jaarvergadering

 

Beloftetekst:

Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.

Jesaja 40:11

Mededelingen 13 januari

 • 13-19 jan: gebedsweek
 • Woe 16 jan: Bidstond
 • Zat 26 feb: Tieneractiviteit
 • Zon 3 feb: zondagsschoolvergadering (ipv 20 jan)
 • Zat 19 feb: Spruittuin EJV (dag voor kinderwerkers)
 • Don 28 feb: jaarvergadering

Beloftetekst: Psalm 40:18
Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet.

Mededelingen 6 januari

 • Woe 9 jan: bidstond
 • Zat 12 jan: Bold bij Sam & Mieke
 • Zon 13 jan: na de dienst vergadering over zondagssamenkomst
 • Zon 20 jan: zondagsschoolvergadering

 

Beloftetekst: Jer. 7:23 (NBG)
maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga.

Mededelingen week 53

Mededelingen week 53:

 • Woe: bidstond
 • Zon 6 jan: Kring bij Geert & Mieke
 • Maa 7 jan: Oudstenvergadering
 • Don 10 jan: G7
 • Zat 12 jan: Bold (?)

Algemeen:

 • Wegwijzer
 • Er zijn kaartjes
 • Nieuwe nieuwsbrief van Tim & Naomi
 • Nieuwe takenlijst

Beloftetekst:
Jeremia 29:12-14a (NBG)
12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN

Mededelingen week 51

 • Woe: bidstond
 • Zon 23 dec: (geen dienst om 10u!)
  kerstpraise om 15u + samen eten winter-BBQ
 • Din 25 dec: Kerstsamenkomst om 10u30
 • Zon 30 dec: dankdienst

 

Beloftetekst: psalm 46:11-12 (NBG)
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.
De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob.