Mededelingen week 3

 • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting (9u30 bij Lieve)
 • Zon 2 feb: Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)

Beloftetekst: Mat 24:13
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Mededelingen week 2 (2020)

 • Zon 5 jan: Geloofsfundamenten: Identiteit als christen (Sam)
 • Zat 11 jan: BOLD bij Sam & Mieke (16u)
 • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting
 • Zon 2 feb: Geloofsfundamenten: Wat is je roeping? (Daan)
 • Gebedswandeling
 • Getuigenisdienst
 • Zondagsschoolhuis

Beloftetekst Efeze 3:20
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen

Mededelingen 15 december 2019

 • Woe 18 dec: Bidstonde
 • Zon 22 dec: 15u kerstdienst
 • Zon 29 dec: Dankdienst
 • Zon 5 jan: Geloofsfundamenten: Identiteit als Christen (Sam)
 • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting
 • Zon 2 feb: Geloofsfundamenten: Wat is je roeping? (Daan)
 • Gebedsactie Kerst

Beloftetekst: Jesaja 57:18-19

18 Zijn wegen heb Ik gezien, doch Ik zal het genezen, het leiden, en het weer vertroosting schenken, namelijk aan de treurenden ervan.
19 Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de HERE; en Ik zal hem genezen.

Mededelingen zondag 8 december 2019

 • Zon 8 dec: Geloofsfundamenten: “Wat is geloven” (Daan)
 • Woe 11 dec: Mahabba bidstond (SPL)
 • Zat 14 dec: Bold bij Sam en Mieke
 • Zon 22 dec: 15u kerstdienst
 • Zon 29 dec: Dankdienst
 • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting
 • Gebedsactie Kerst

Beloftetekst: Jesaja 43:18-19
18 Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied;
19 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.