Wie zijn wij?

Wij zijn evangelische christenen die bewust tot het geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Wij willen vanuit de Bijbel en het Evangelie leven. De Evangelische Kerk Halle is een groep van gewone mensen, gericht op het kruis van Christus. Wij hebben de goedheid van Jezus ervaren in ons leven en dit willen wij delen met de mensen rondom ons.

De kerk draait helemaal rond Jezus, die onze God, Koning, Heer en Redder is. God heeft een plan voor zijn gemeente: Hij wil dat wij Hem leren kennen en dat wij Hem aan anderen bekend maken. Daarom willen wij een vriendelijke en hartelijke kerkgemeenschap zijn.