Mededelingen week 44

 • Woensdag 31 okt: bidstond
 • Donderdag 1 nov: VEG-familiedag
 • Donderdag 1 nov: EJV-jongerendag
 • Donderdag 8 nov: bijzondere algemene vergadering
  > oudsten: Sam & Daan
 • Zondag 23 dec: ochtend geen dienst
  > vanaf 15u: praise & samen eten

Diverse:

 • Zorg voor mekaar!
 • Schoenendoosactie: dozen samenstellen plus 5 euro per doos nodig
 • Nieuwsbrief Tim & Naomi

Beloftetekst:
Markus 10:27

Mededelingen week 35

 • Zondag 2 sept: kring bij Geert en Mieke (16u)
 • Zaterdag 9 sept: Bold bij Sam en Mieke (16u)
 • Zaterdag 15 sept: Belle vrouwendag in Lummen
 • Zondag 16 sept: opdrachtsdienst voor Salome
 • Zondag 30 sept: extra collecte voor Tim & Naomi
 • Zondag 7 okt: doopdienst
 • Tearfund hulp voor Indonesië

Beloftetekst (8): Klaagliederen 3:22-23
Beloftetekst (38): Jesaja 40:30