Mededelingen 7 juli

 • Zat 13 juli: geen BOLD
 • Zon 4 aug: geloofsfundamenten (Jezus als mens)
 • Zomeractiviteiten : organiseer maar
 • Inschrijvingen gemeenteweekend (4-6 okt)
 • Werkgroepenlijst

Beloftetekst: Jeremia 17:7-8
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Mededelingen zondag 30 juni 2019

 • Zon 7 jul (en/of 4/8) : geloofsfundamenten (Jezus als mens)
 • Inschrijvingen gemeenteweekend (4-6 okt)
 • Werkgroepenlijst

Beloftetekst: Openbaringen 3:3

Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

Mededelingen zondag 23 juni 2019

 • Zon 23 juni namiddag : BOLD en kring
 • Woe 26 juni: Bidstond
 • Zon 7 juli: Geloofsfundamenten (Jezus als mens)
  • Op 4 aug wordt dezelfde studie nomaals gegeven.
 • Inschrijvingen gemeenteweekend (4-6 okt)
 • Werkgroepenlijst
 • Nieuwe Takenlijst – Wegwijzer – Verbinding (VEG)

Beloftetekst: Marcus 8:35

Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.

Mededelingen week 25

 • Woe 19 juni: Bidstonde
 • Zat 22 of zon 23 juni: Bold bij Sam & Mieke
 • Zon 23 juni: Kring bij Geert & Mieke
 • Zon 7 jul: geloofsfundamenten (Jezus als mens)
 • Inschrijvingen gemeenteweekend (4-6 okt)
 • Werkgroepenlijst
 • Crèche: speelgoed (info bij Gea)

 

Beloftetekst: Spreuken 4:18
maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.