Mededelingen 13 januari

 • 13-19 jan: gebedsweek
 • Woe 16 jan: Bidstond
 • Zat 26 feb: Tieneractiviteit
 • Zon 3 feb: zondagsschoolvergadering (ipv 20 jan)
 • Zat 19 feb: Spruittuin EJV (dag voor kinderwerkers)
 • Don 28 feb: jaarvergadering

Beloftetekst: Psalm 40:18
Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet.

Mededelingen 6 januari

 • Woe 9 jan: bidstond
 • Zat 12 jan: Bold bij Sam & Mieke
 • Zon 13 jan: na de dienst vergadering over zondagssamenkomst
 • Zon 20 jan: zondagsschoolvergadering

 

Beloftetekst: Jer. 7:23 (NBG)
maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga.

Mededelingen week 53

Mededelingen week 53:

 • Woe: bidstond
 • Zon 6 jan: Kring bij Geert & Mieke
 • Maa 7 jan: Oudstenvergadering
 • Don 10 jan: G7
 • Zat 12 jan: Bold (?)

Algemeen:

 • Wegwijzer
 • Er zijn kaartjes
 • Nieuwe nieuwsbrief van Tim & Naomi
 • Nieuwe takenlijst

Beloftetekst:
Jeremia 29:12-14a (NBG)
12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN

Mededelingen week 51

 • Woe: bidstond
 • Zon 23 dec: (geen dienst om 10u!)
  kerstpraise om 15u + samen eten winter-BBQ
 • Din 25 dec: Kerstsamenkomst om 10u30
 • Zon 30 dec: dankdienst

 

Beloftetekst: psalm 46:11-12 (NBG)
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.
De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob.

Mededelingen week 50

Dit zijn de mededelingen voor komende week. Heb jij ook iets wat de anderen uit de gemeente moeten weten, geef het dan door aan

 • Woe: bidstond
 • Zon 23 dec:
  kerstpraise om 15u + samen eten winter-BBQ
 • Din 25 dec: Kerstsamenkomst 10u30
 • Zon 30 dec: dankdienst

 

Beloftetekst: Psalm 16:8 (NBV)
“Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.”