Mededelingen 17 maart

 • Woe 20 mrt: gebedsavond
 • Zat 23 mrt: Vrouwendag
 • Zat 30 mrt: “van man tot man” Heverlee
 • Zon 31 mrt: kring bij Daan en Hennie
 • Zon 21 apr: Pasen → ideeën?
 • Don 16 mei: Werk- & Communicatievergadering
 • 4-5-6 okt: Gemeenteweekend (Dilbeek)
 • Aanpassen adressenlijst: doorgeven aan Lieve
 • Vormingsplan 2019

Beloftetekst: Spreuken 19:21
De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.Mensen maken allerlei plannen Maar wat de HERE gepland heeft gebeurt.

Mededelingen 10 maart

 • Woe 13 mrt: gebedsavond
 • Zon 17 mrt: kinderdienst
 • Zat 23 mrt: Vrouwendag info & opgeven bij Hennie
 • Zat 30 mrt: “van man tot man” Heverlee
 • Don 16 mei: Werk- & Communicatievergadering

Diverse:

 • Aanpassen adressenlijst: doorgeven aan Lieve
 • Werkteams
 • Vormingsplan 2019
 • Pasen: ideeën / voortrekker?
 • Gemeenteweekend: 4-5-6 oktober 2019

Beloftetekst:

Mededelingen 3 maart

 • Woe 6 mrt: gebedsavond
 • Zat 9 mrt: Tieners GPS-spel
 • Zat 9 mrt: Bold bij Sam&Mieke
 • Zon 17 mrt: kinderdienst
 • Zat 23 mrt: Vrouwendag info & opgeven bij Hennie
 • Zat 30 mrt: “van man tot man” Heverlee
 • Don 16 mei: Werk- & Communicatievergadering

Diverse:

 • Aanpassen adressenlijst: doorgeven aan Lieve
 • Werkteams
 • Vormingsplan 2019
 • Pasen: ideeën / voortrekker?
 • Gemeenteweekend: 4-5-6 oktober 2019

Beloftetekst: Mattheus 5:8
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Mededelingen 24 februari

 • Woe 27 feb: Bidstond: Mahabba gebedsavond
 • Don 28 feb: Jaarvergadering
 • Zat 23 mrt: Vrouwendag info & opgeven bij Hennie
 • Zat 9 mrt: tieners GPS spel
 • Zat 9 mrt: Bold
 • Zat 30 mrt: “van man tot man” Heverlee

Beloftetekst: Klaagliederen 3
31 Want niet voor eeuwig verstoot de Here.
32 Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.
33 Immers niet van harte verdrukt en bedroeft Hij de mensenkinderen.

Mededelingen 17 februari

 • Woe 20 feb: Bidstond
 • Woe 27 feb: Bidstond: Mahabba gebedsavond
 • Don 28 feb: Jaarvergadering
 • Zat 23 mrt: Vrouwendag info & opgeven bij Hennie
 • Zat 30 mrt: “van man tot man” Heverlee

Beloftetekst: Psalm 62:3 (NBG)
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.