Nieuws over Kerk

Mededelingen 16 februari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Vandaag maaltijd in Kerk
 • Zondag 15 maart Daniël en Heleen + liefdemaal
 • Donderdag 19 maart: algemene vergadering?

Beloftetekst: Spreuken 3:34
Wanneer Hij met spotters te doen heeft, spot Hij zelf, maar de nederigen geeft Hij genade.

Mededelingen 09 februari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Zaterdag 15 februari 09u30: vrouwenontmoeting
 • Zondag 16 februari maaltijd in Kerk, opgeven bij de Miekes
 • Donderdag 27 februari: geen algemene vergadering

Beloftetekst: Lukas 6:35:
Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.

Mededelingen week 3

 • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting (9u30 bij Lieve)
 • Zon 2 feb: Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)

Beloftetekst: Mat 24:13
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Mededelingen week 2 (2020)

 • Zon 5 jan: Geloofsfundamenten: Identiteit als christen (Sam)
 • Zat 11 jan: BOLD bij Sam & Mieke (16u)
 • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting
 • Zon 2 feb: Geloofsfundamenten: Wat is je roeping? (Daan)
 • Gebedswandeling
 • Getuigenisdienst
 • Zondagsschoolhuis

Beloftetekst Efeze 3:20
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen