Nieuws over Kerk

Mededelingen 21 april 2019

 • Woe 24 apr: Mahaba-bidstond
 • Zondag 28 april : kring bij Geert en Mieke
 • Zondag 5 mei : Geloofsfundamenten
 • Zaterdag 11 mei : BOLD
 • Zat 11 mei: jubileumviering 100 jaar BEZ
 • Don 16 mei: Werk- & Communicatievergadering

Beloftetekst #100:
Want de HERE zal zijn volk niet verstoten, om der wille van zijn grote naam. De HERE heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken.

1 Samuël 12:22

Mededelingen 7 april

 • Na de dienst: geloofsfundamenten (1e keer)
 • Woe 10 apr: gebedsavond
 • Zondag 14 april : samenkomst in DILBEEK (AgapeDilbeek.be)
  in CC Westrand, Kamerrijklaan 1, Lokaal 304, 1700 Dilbeek
 • Dinsdag 16 april : Hoe evangeliseren – 20u – Gent
 • Zon 21 apr: Pasen

 

 • Zon 5 mei: geloofsfundamenten (2e keer)
 • Zat 11 mei: jubileumviering 100 jaar BEZ
 • Don 16 mei: Werk- & Communicatievergadering
 • Gemeenteweekend: 4-5-6 oktober 2019

Mededelingen 31 maart

 • Woe 3 apr: gebedsavond
 • Zon 31 mrt: kring bij Geert & Mieke (vanmiddag)
 • Zon 7 apr: geloofsfundamenten (1e keer)
 • Pasen 21 apr
 • Zat 11 mei: jubileumviering 100 jaar BEZ
 • Don 16 mei: Werk- & Communicatievergadering
 • Aanpassen adressenlijst: doorgeven aan Lieve
 • Gemeenteweekend: 4-5-6 oktober 2019

Beloftetekst: Mattheus 5:11-12
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen

Mededelingen week 13

 • Woe 27 mrt: gebedsavond
 • Zat 30 mrt: “van man tot man” Heverlee
 • Zat 30 mrt: tieners Tour de Hap
 • Zon 31 mrt: kring bij Daan en Hennie
 • Zon 21 apr: Pasen → ideeën?
 • Zat 11 mei: jubileumviering 100-jaar BEZ
 • Don 16 mei: Werk- & Communicatievergadering
 • 4-5-6 okt: Gemeenteweekend (Dilbeek)
 • Aanpassen adressenlijst: doorgeven aan Lieve, zie ook email ivm toestemming
 • Vormingsplan 2019

Beloftetekst: Jozua 1:9
9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Mededelingen 17 maart

 • Woe 20 mrt: gebedsavond
 • Zat 23 mrt: Vrouwendag
 • Zat 30 mrt: “van man tot man” Heverlee
 • Zon 31 mrt: kring bij Daan en Hennie
 • Zon 21 apr: Pasen → ideeën?
 • Don 16 mei: Werk- & Communicatievergadering
 • 4-5-6 okt: Gemeenteweekend (Dilbeek)
 • Aanpassen adressenlijst: doorgeven aan Lieve
 • Vormingsplan 2019

Beloftetekst: Spreuken 19:21
De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.Mensen maken allerlei plannen Maar wat de HERE gepland heeft gebeurt.