Nieuws over mededelingen

Mededelingen week 31

 • Woensdag 31 juli: 20u Mahabba (Bidstond)
 • Zondag 4 aug: geloofsfundamenten (Jezus als mens)
  • (Nog andere zomeractiviteiten? Organiseer maar!)

Beloftetekst: Mattheus 24:35 (NBV)
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Mededelingen zondag 21 juli 2019

 • Zondag 21 juli 15u: Wandelen bij R.& R.
  •  (Nog andere zomeractiviteiten? Organiseer maar!)
 • Zondag 4 augustus: geloofsfundamenten (Jezus als mens)
 • Inschrijvingen gemeenteweekend (4-6 okt)
 • Werkgroepenlijst

 

Beloftetekst: 2 Timotheüs 1:7

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Mededelingen 7 juli

 • Zat 13 juli: geen BOLD
 • Zon 4 aug: geloofsfundamenten (Jezus als mens)
 • Zomeractiviteiten : organiseer maar
 • Inschrijvingen gemeenteweekend (4-6 okt)
 • Werkgroepenlijst

Beloftetekst: Jeremia 17:7-8
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.