Zendingswerk

De Evangelische Kerk van Halle volgt 2 zendingsprojecten: Daniël en Heleen met hun werk bij Scripture In Use en Peter en Ineke met hun werk rond het Paam Laafi ziekenhuis in Burkina Faso.

Daniël en Heleen

Daniël en Heleen Peiffer brachten tot 2014 in Flagstaff, Arizona het evangelie onder de indianen in de reservaten. Totaal deden ze dat 15 jaar lang. Voor die tijd waren ze zendeling in Nieuw Zeeland waar ze werkten onder de Maori’s. In juli 2014 verhuisden ze naar Green Valley aan de grens met Mexico, van waaruit ze meewerken in de organisatie Scripture in Use. Scripture In Use organiseert korte zendingsreizen naar ongeletterde landen en gebieden, waar ze het evangelie vertellen en laten onthouden en doorvertellen door de lokale bevolking.

Wil je het werk van Daniël en Heleen steunen? Dat kan door een gift over te maken op bankrekening: NL27 INGB 0009647833 (BIC: INGBNL2A) of door iets in de zendingscollecte te steken tijdens onze dienst.

Peter en Ineke

Peter en Ineke Van Dingenen zijn al lange tijd op zendingsmissie in Burkina Faso. Zij hebben daar een ziekenhuis gebouwd om te voorzien in de medische behoeften. Dit is een perfect aanknopingspunt om ook het evangelie te brengen onder de mensen.

Wil je het werk van Peter en Ineke steunen? Dat kan door een gift over te maken naar Tearfund op bankrekening BE41 4359 1900 0110 (BIC: KREDBEBB) onder vermelding van de betreffende code: 25vds voor persoonlijke steun, 71008 voor de bouw van het ziekenhuis of 73015 voor de kinderonderzoeken in de scholen.
Merk op: Tearfund is erkend door de Belgische overheid waardoor giften in aanmerking komen voor belastingvermindering. Daarom moedigen we aan dit project direct te steunen en gebruiken we hiervoor niet de zendingscollecte tijdens onze dienst.

Zendingsnieuws

Blijf op de hoogte van het werk en de ontwikkelingen van zowel Peter en Ineke als Daniël en Heleen. Regelmatig geven we een update in de vorm van het zendingsnieuws.