Preken van Geert De Mets

Datum
Thema
Spreker
Opdrachtdienst Samuel Judah
Geert De Mets
Wees niet als een ezel
Geert De Mets
Versterk wat dreigt af te sterven
Geert De Mets
Maak ons klaar voor meer
Geert De Mets
(Palmzondag:) Jezus vol ontferming
Geert De Mets
Wandelen – Hoe doe je dat?
Geert De Mets
Leven & Vrede
Geert De Mets
Leer mij bidden – Psalm 86
Geert De Mets
Een zacht(moedig) hart
Geert De Mets
De Wedloop
Geert De Mets