Preken van Geert De Mets

Datum
Thema
Spreker
Maak ons klaar voor meer
Geert De Mets
(Palmzondag:) Jezus vol ontferming
Geert De Mets
Wandelen – Hoe doe je dat?
Geert De Mets
Leven & Vrede
Geert De Mets
Leer mij bidden – Psalm 86
Geert De Mets
Een zacht(moedig) hart
Geert De Mets
De Wedloop
Geert De Mets
Jona
Geert De Mets
I Petrus 5:1-7 (1 Petrus, deel 7)
Geert De Mets
Maria
Geert De Mets