Preek van 18 okt 2015

Thema1 Petrus 1:22 – 2:22 (1 Petrus, deel 3) Valkuilen
Serie 1 Petrus
Datumzondag 18 oktober 2015
Spreker Geert De Mets
Luisteren
Downloaden Download geluidsbestand

Vanaf 1 Petrus 1:22

Petrus begint zijn brief met bemoedigingen aan de christenen. Door het geloof zijn we in staat Jezus lief te hebben ook al hebben we hem nooit gezien. Door geloof dienen de christenen God. God is heilig, dus zorg dat je ook heilig bent.

Vanaf vers 22 verlegt Petrus de focus in zijn brief. Hij begint te waarschuwen. Hij begon met een stukje waarheid, maar de valkuil is dat we zeggen “Ik ken de waarheid en ik kan het uitleggen”. Petrus brengt de valkuilen naar boven en waarschuwt ons er voor. Als je de waarheid kent, wat doet dat dan in jouw leven?

4 valkuilen:

  1. Je leven wordt op jezelf gericht. Ik ben superrijk, dus wat kan mij nog overkomen? Maar Jezus zei: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Jezus gaat er van uit dat je jezelf lief hebt en van daaruit moet je je naaste ook liefhebben. Romeinen 5:5: belofte dat als Jezus een opdracht geeft, dat hij ook de kracht geeft om ze uit te voeren.
  2. Er is geen groei meer. 1 Petrus 2:2. Petrus zegt dat God een leven verwacht met groei en dat we ons verder ontwikkelen. Jezus heeft 2 gelijkenissen over vijgebomen die geen vrucht dragen. Ook de zaaier verwacht dat er vrucht komt. Hoe kun je zelf zien of er groei is in je leven? Kijk naar de vruchten van je leven en stel de vraag of je een doener bent van het woord. Ontdoe je van slechte en zondige dingen, ook daaraan kun je de groei in je leven meten. Want je hebt toch al wel ondervonden hoe goed God is?
  3. Je komt niet meer verder omdat je ontmoedigd bent. Je wilt dat alles blijft zoals het is. Mattheus 11:28. Jezus zegt, kom tot mij en ik zal u rust geven. Van daar uit kun je opnieuw vertrekken.
  4. God en ik hebben het goed. Maar Petrus daagt ons uit tot meer. Laat je gebruiken als geestelijke stenen voor de geestelijke tempel van God. We zijn deel van een geheel, van Gods kerk en het koninkrijk van God moet groeien. Hoe? Door geestelijke offers en getuigen van de grootheid van God. Hebreeen 13:15-16. Jezus is onze rots in alles wat we doen.