Preek van 30 mrt 2014

ThemaFilippenzen deel 3
Serie Paulus' brief aan de Filippenzen
Datumzondag 30 maart 2014
Spreker Geert De Mets
Luisteren
Downloaden Download geluidsbestand

Filippenzen 1:27 t/m 2:5

Gedraag u waardig naar het evangelie van Christus. Maar hoe dan?

Om dit te snappen bekijken we eerst een triest overzicht uit de bijbel van wat de afwezigheid van eenheid doet. Denk aan Kaïn en Abel, de toren van Babel, de herders van Abraham en Lot, Ezau en Jacob, Jozef en zijn broers, Saul en David, enzovoorts.

Ook nu spelen er nog veel van deze zaken, zelfs in onze gemeente: onenigheid, pijn, verdriet. Daarom moeten wij leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Zie ook Matteus 12:25. Zonder eensgezindheid kan niemand volhouden om bij elkaar te blijven.

Wat kunnen wij hiertegen doen?
Filippenzen 2 vers (3 en) 4: Let niet alleen op je eigen belang, maar ook op dat van een ander. Behandel de ander met meer waarde dan jezelf. Het leven van Jezus is een ultiem voorbeeld daarvan.