Preek van 2 mrt 2014

ThemaRuth & Naomi
Datumzondag 2 maart 2014
Spreker Ralf Lubs
Luisteren
Downloaden Download geluidsbestand
Extra documentenPowerpoint Ruth
Word document Ruth

Preek over Ruth & Naomi

Ruth 1:1+14-16

Tegen de Joodse verwachtingen in is de held van dit verhaal niet een man en ook geen jood, maar juist een niet-Joodse vrouw.

Het verhaal speelt zich in de tijd van de Richteren, een tijd waarin het niet zo goed gaat met het volk van Israël. Ze hebben liever de goden van de andere volken en leven niet naar het hart van God. Er is geen koning over Israël. Naomi betekent God is koning, wat enigszins ironisch is in dit verhaal. Omdat Israël God niet volgt, heerst er hongersnood in het land.

Naomi trekt daarom met haar zonen naar Moab waar de zonen trouwen met 2 moabitische vrouwen. Dan sterven de twee zonen en Naomi beslist om terug te keren naar Israël. Ruth en Orpha gaan met haar mee, want ze willen Naomi niet alleen laten gaan. Maar Naomi wil dat niet, want ze heeft hen toch niets meer te bieden. Echter Ruth staat er op en geeft haar eigen belang op om te doen wat goed is voor Naomi. Zie ook 1 Kor. 13:4-7.

Ruth is een vrouw van sterk geloof. Ze kent God nog niet, heeft God alleen gezien in het leven van Naomi, maar trekt toch mee naar Israël en zegt zelfs tegen Naomi: uw God is mijn God. Ze gelooft dat de God van Naomi de ware God is.

Ruth 2:5-7
Ruth is hier de aren aan het lezen op het land van Boaz. Ze toont dat ze nederig is voor de mensen. Dit is ook het principe van het Nieuwe Testament. Tevens toont ze dat ze niet bang is om te werken. Wij moeten ook niet bang zijn om iets te doen voor het koninkrijk van God. Dit is namelijk een zegen en noodzakelijk.

Ruth 3:10
Ruth is een vrouw die in alles de wil van God wil volgen, zonder de menselijke wil te verkiezen. Ruth is daarvoor een model voor ons.

Ruth 4:13-22
Zie ook Math 1:5
Ruth is deel van de redding die komt door de Messias, want zij is de overgrootmoeder van David. Redding is dus niet alleen iets voor Gods volk, maar voor iedereen die gelooft. Ruth is een vrouw die God gebruikte om de Reddende Boodschap te verkondigen door de Messias. Wij zijn de instrumenten in de handenvol van God om aan andere mensen deze ervaring te geven en hen te redden in Jezus Christus.