Preek van 16 feb 2014

ThemaFilippenzen deel 1
Serie Paulus' brief aan de Filippenzen
Datumzondag 16 februari 2014
Spreker Geert De Mets
Luisteren
Downloaden Download geluidsbestand

Eerste preek uit de serie over de Filippenzen.

In Handelingen 16 (vanaf vers 4) komt de gemeente van Filippi het eerste aan bod. Door een bezoek van Paulus komt een kleine groep mensen tot geloof. Paulus moet echter vertrekken als de gemeente nog maar enkele weken oud is en later schrijft hij hen een brief als hij in gevangenschap zit.

Vervolgens gaan we verder in Filippenzen 1 vers 1 t/m 11. Hierin beschrijft Paulus dat hij zelf van Christus is en de gemeente in Filippi ook. Hij noemt hen heiligen: apart gezet in Jezus Christus. Paulus noemt zichzelf en Timoteüs dienstknechten van Jezus.

Paulus wenst hen de genade van God, zoals hij al zijn brieven begint. Dit is een groot goed en zeer rijk. Hij voelt zich erg betrokken bij deze gemeente (vers 4, 7 en 8). Verder valt het op dat hij in de aanhef van de brief tot 2 keer toe spreekt over de komst van Jezus Christus.

In detail: een bemoedigend vers is vers 6 omdat:

  • Alles wat je nodig hebt om een Christen te zijn, heb je al gekregen van God (2 Petrus 1:3)
  • Het mooie is dat van Gods kant alles in orde is
  • We geraken niet aan de eindstreep zonder God
  • Gods werk (in jouw leven) stopt nooit

In detail vers 9, een vers met een opdracht: dat uw liefde steeds overvloedig mag zijn (Johannes 13 en Mattheüs 24). Wat zijn jouw daden van liefde?