Onze visie

We willen als gemeente streven om het beste van ons kunnen in dienst van God te stellen. We zullen onze gaven, talenten en alles wat we hebben inzetten voor God en niet voor onze eigen eer.

We zijn een inclusieve gemeenschap: we willen iedereen, ongeacht zijn achtergrond, met dezelfde zorg en liefde omarmen en geduldig begeleiden naar een persoonlijke relatie met Christus.

We zijn een
Bijbelgetrouwe gemeente.

We willen relevant zijn: een meerwaarde betekenen voor de samenleving en betrokken zijn in onze omgeving.

We komen samen als broers en zussen in Christus’ familie; vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar, strevend naar eenheid en vriendschap.

In onze gemeente wordt iedereen aangemoedigd om verantwoordelijkheid op te nemen. We willen mensen begeleiden, bemoedigen en toerusten om hun gaven en talenten te ontdekken en te ontplooien.