Zendingsnieuws september

De Evangelische Kerk van Halle volgt 2 zendingsprojecten: Daniël en Heleen met hun werk bij Scripture In Use en Peter en Ineke met hun werk rond het Paam Laafi ziekenhuis in Burkina Faso.

Daniel en Heleen

Daniel zou in september terug op reis gaan, maar hij heeft zeer veel last van zijn suikerziekte

Ondertussen is ook hun jongste dochter, Nicolyn, gehuwd met Kevin.

Gebedspunten:

  • Voor de gezondheid van Daniel
  • Voor vlotte en veilige vluchten

Dankpunt:

  • Voor het huwelijk van Nicolyn en Kevin

Peter en Ineke

Peter en Ineke zijn tezamen met hun 2 jongste dochters vertrokken naar Ouagadougou. Van daaruit gaan ze verder naar een zendingsziekenhuis in Noord-Ghana, waar Peter zich verder gaat bekwamen in levensreddende chirurgische ingrepen. Ineke zal thuisonderwijs geven aan Jiska en Phebe.

Zij blijven daar ongeveer een jaar, daarna keren zij terug naar Ouagadougou om alles te evalueren.

Om de 6 weken gaan zij ook terug naar Ouagadougou om post op te halen en sociaal contact te hebben. Voor de briefwisseling, hun adres blijft hetzelfde.

Liesbeth en Lydia studeren verder in Nederland.

Gebedspunten

  • Voor veiligheid wanneer ze onderweg zijn.
  • Dat ze niet te eenzaam zijn in Ghana.

Dankpunten

  • Dat er geen operatie nodig was voor Ineke.
  • Dat Liesbeth en Lydia goede studentenkamers hebben gevonden.