Zendingsnieuws oktober

De Evangelische gemeente van Halle volgt actief 2 zendingsprojecten: Daniël en Heleen met hun werk bij Scripture In Use en Peter en Ineke met hun werk rond het Paam Laafi ziekenhuis in Burkina Faso.

Peter en Ineke

Peter en Ineke zijn nu in het Baptist Medical Center in Naleriger in Noord-Ghana tezamen met hun 2 jongste dochters Jiska en Phebe.

Dankpunten: Voor het goede verlof in België en de goede start in Burkina Faso en Ghana.

Gebedspunten: Voor een goede evolutie van de activiteiten van Paam Laafi en voor de presidentsverkiezingen op 11 oktober, dat alles goed en eerlijk mag verlopen.

Daniël en Heleen

Gebedspunten: voor de gezondheid van Daniel en voor wijsheid hoe het nu verder moet met hun projecten.

Dankpunten: Dat Daniel bij zijn moeder kan zijn nadat zij is aangereden door een auto.