Zendingsnieuws mei

Een update over het zendingswerk over de laatste tijd. Er gebeurt veel, er zijn veel gebedspunten en gelukkig ook veel dankpunten.

Peter & Ineke

Zij zijn heel dankbaar voor de blijvende interesse en steun, ook voor ‘echte’ kaartjes in de brievenbus.

Peter en Ineke komen naar België op dinsdag 9 juni en blijven hier tot maandag 17 augustus.

De nieuwe wegen op het terrein Paam Laafi staan op Google Maps.

Wil je Peter en Ineke steunen? Dat kan door een gift over te maken naar Tearfund op bankrekening BE41 4359 1900 0110 (BIC: KREDBEBB) ovv code 25vds.

Daniël & Heleen

Tijdens hun bezoek aan onze gemeente op donderdag 26 maart hebben zij verslag uitgebracht over hoe zij te werk gaan bij Scripture In Use. Er is vanuit verschillende landen een heel grote honger naar het evangelie.

Door hun vele reizen en omdat die reizen op voorhand geboekt zijn, is het moeilijk voor hen om een part-time baan te vinden. Zij vragen daarom gebed voor de vermeerdering van hun financiën.

Wil je Daniël en Heleen steunen? Dat kan door een gift over te maken op bankrekening: NL27 INGB 0009647833 (BIC: INGBNL2A) of door iets in de zendingscollecte te steken tijdens onze dienst.

Lees meer over het zendingswerk >>