Zendingsnieuws maart 2016

De Evangelische gemeente van Halle volgt actief 2 zendingsprojecten: Daniël en Heleen met hun werk bij SIU en Peter en Ineke met hun werk rond het Paam Laafi ziekenhuis in Burkina Faso.

Peter en Ineke

Er zijn geen nieuwsberichten binnengekomen. Ineke zal ondertussen wel met Jiska en Phebe terug in Nalerigu zijn.

Gebedspunt:

  • Voor de schooling van de kinderen
  • Voor veiligheid tijdens hun reizen, ook voor veiligheid van Liesbeth en Lydia in Den Haag.

Dankpunten:

  • Dat Ineke en de kinderen veilig zijn teruggekeerd naar Nalerigu

Daniël en Heleen

Galaten 4:13-14
Herinneren jullie je nog de eerste keer dat ik bij jullie was? Ik kwam bij jullie terecht omdat ik onderweg ziek geworden was. Toen kon ik jullie het goede nieuws vertellen.
Jullie kregen geen hekel aan me en stuurden me niet weg. Terwijl jullie toch veel last van me hadden omdat ik ziek was. Jullie hebben me juist heel goed ontvangen. Alsof ik een engel van God was, of Jezus Christus zelf!

Door deze woorden van Paulus werd Daniël enorm bemoedigd. Zij hebben de laatste 2 maanden sabbatsrust genomen. Vanaf 1 februari werd de samenwerking met S.I.U. volledig stopgezet en zij wonen terug in Flagstaff op hun oud adres.

De planning is om in april en mei naar België en Nederland te komen om hun moeders te ondersteunen die zorgen nodig hebben.

Gebedspunten

  • Dat Daniël zijn suikergehalte in balans mag komen

Dankpunten

  • Dat Daniël en Heleen toch verdergaan ondanks de suikerziekte van Daniël.