Zendingsnieuws juni

De Evangelische Kerk van Halle volgt 2 zendingsprojecten: Daniël en Heleen met hun werk bij Scripture In Use en Peter en Ineke met hun werk rond het Paam Laafi ziekenhuis in Burkina Faso.

Daniël en Heleen

Ze vertrokken terug op reis. Zij zullen hun contacten versterken en met andere partners samenwerken.

Evan huwde op zaterdag 30 mei 2015 met Amy. Daniël leidde de dienst!

Peter en Ineke

Ze komen aan in België op dinsdag 9 juni en zullen op 3 verschillende locaties verblijven.

Zij laten het werk in Ouagadoungou achter in de bekwame handen van de nieuwe administrator Jean-Noël Kalwoulé.

Liesbeth is aangenomen op het conservatorium in Den Haag.

Lydia zal ook verder studeren in België of Nederland.