Zendingsnieuws januari 2015

Een update over het zendingswerk over de laatste tijd. Er gebeurt veel, er zijn veel gebedspunten en gelukkig ook veel dankpunten. Peter en Ineke zijn dankbaar voor de rustige politieke situatie in Burkina Faso terwijl Daniël en Heleen zowel bemoedigende als moeilijke situaties tegenkomen.

Peter en Ineke

Het is gelukkig rustig gebleven in Burkina Faso tijdens de overgangsperiode met de burgerpresident. Alles wordt nu klaargemaakt voor de verkiezingen in november 2015.

Peters reis naar België en de V.S. is zeer goed verlopen!

Peter en Ineke hebben tezamen met hun 4 kinderen kerst kunnen vieren in Burkina Faso.

Daniël en Heleen

Daniël en Heleen hebben een heel gezegende tijd gehad op hun reizen. Zij waren heel bemoedigd door de honger naar het evangelie die er is.

In Ethiopië is de situatie moeilijker. Er is veel weerstand en het is werken in vijandig en gevaarlijk gebied.

Daniël en Heleen hebben een hele fijne gezegende kersttijd doorgebracht in Green Valley met hun 3 kinderen en hun 3 kleinkinderen (met bijbehorende echtgenoot en 2 verloofden natuurlijk).