Zendingsnieuws december

Een update over het zendingswerk over de laatste tijd. Er gebeurt veel, er zijn veel gebedspunten en gelukkig ook veel dankpunten. Voor zowel Daniël en Heleen als voor Peter en Ineke is het tijd van reizen en bidden om bescherming en veiligheid.

Daniël & Heleen

Zij zijn momenteel op reis met hun collega’s Amanda en Mike.

Gebedspunten:

– Dat zij veilig kunnen reizen en dat hun gezondheid gespaard mag worden (niet teveel spijsverteringsproblemen door het vele reizen en bescherming tegen malaria).
– Dat zij de Kerstperiode met hun kinderen en kleinkinderen thuis (Arizona) kunnen vieren.

Dankpunt:

Dat onze Hemelse Vader steeds voorziet in hun noden!

Peter & Ineke

Na de woelige periode in Burkina Faso is er momenteel een politieke overgangsperiode.

Gebedspunten:

– Dat er een burgerfiguur die overgangsperiode wilt en kan leiden gedurende 1 jaar tot aan de verkiezingen.
– Voor een veilige reis voor Liesbeth & Lydia wanneer zij maar Ouagadougou gaan om met hun ouders en hun zussen de Kerstperiode door te brengen.

Dankpunten:

– Dat Peter tezamen met zijn collega hartspecialist toch naar België en de V.S.A. is kunnen vertrekken.
– Dat de kinderen het goed stellen.