Zendingsnieuws december

De Evangelische gemeente van Halle volgt actief 2 zendingsprojecten: Daniël en Heleen met hun werk bij SIU en Peter en Ineke met hun werk rond het Paam Laafi ziekenhuis in Burkina Faso.

Peter en Ineke

Zij stellen het goed en het nieuws uit Burkina Faso is positief.
De editie 2016 van de kalender is gedrukt en is verkrijgbaar voor 10 euro per stuk.

Gebedspunt:

Willen jullie bidden dat Peter en Ineke steeds veilig mogen reizen, zowel voor hun werk als privé.

Dankpunten:

Ten eerste is het een dankpunt dat de verkiezingen in Burkina Faso heel goed verlopen zijn.

Ook is het een dankpunt dat Peter steeds meer kans krijgt om te opereren, waar hij erg blij mee is.

Verder stellen hun kinderen het goed op school, wat ook zeker een dankpunt is.

Daniël en Heleen

De reis van Heleen met SIU was heel bemoedigend. Het was indrukwekkend om vrouwen te ontmoeten die vroeger moslima waren, maar die nu vol vuur het evangelie verspreiden. Precies zoals Paulus het zegt in 2 Tess 2 vers 2.

Gebedspunten

Wilt u bidden dat de gezondheid van Daniël mag verbeteren? Ook hebben Daniël en Heleen wijsheid en sturing nodig voor de toekomst nu ze weten dat ze SIU moeten verlaten door de gezondheidsproblemen.

Dankpunt

We zijn dankbaar dat Heleen en de andere vrouwen van SIU weer veilig thuis zijn gekomen.