Zendingsnieuw november

De Evangelische gemeente van Halle volgt actief 2 zendingsprojecten: Daniël en Heleen met hun werk bij Scripture In Use en Peter en Ineke met hun werk rond het Paam Laafi ziekenhuis in Burkina Faso.

Peter en Ineke

Gebedspunten:
1) Dat Burkina Faso gespaard mag blijven van terroristische aanslagen.
2) Voor politieke rust in Burkina Faso.

Daniël en Heleen

Gebedspunten:
1) Voor wijsheid voor Daniël en Heleen hoe het verder moet en dat zij in Zijn rust blijven.
2) Dat Daniël zijn gezondheid gestabiliseerd wordt.
3) Voor veilige reizen voor Heleen
4) Voor bemoediging voor Judith en haar gezin nu ze opnieuw gaan verhuizen.