Nieuws over mededelingen

Mededelingen 23 februari 2020

 • Woensdag: bidstond
 • Zondag 1 maart : geloofsfundamenten “De strijd v/d christen”
 • Zaterdag 14 maart: Bold bij Emanuel & Fariba
 • Zondag 15 maart Daniël en Heleen + liefdemaal
 • Donderdag 19 maart: algemene vergadering
 • Wenskaarten + dankzakjes

  Beloftetekst: Deuteronomium 4:29

En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Mededelingen 16 februari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Vandaag maaltijd in Kerk
 • Zondag 15 maart Daniël en Heleen + liefdemaal
 • Donderdag 19 maart: algemene vergadering?

Beloftetekst: Spreuken 3:34
Wanneer Hij met spotters te doen heeft, spot Hij zelf, maar de nederigen geeft Hij genade.

Mededelingen week 3

 • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting (9u30 bij Lieve)
 • Zon 2 feb: Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)

Beloftetekst: Mat 24:13
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Mededelingen week 2 (2020)

 • Zon 5 jan: Geloofsfundamenten: Identiteit als christen (Sam)
 • Zat 11 jan: BOLD bij Sam & Mieke (16u)
 • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting
 • Zon 2 feb: Geloofsfundamenten: Wat is je roeping? (Daan)
 • Gebedswandeling
 • Getuigenisdienst
 • Zondagsschoolhuis

Beloftetekst Efeze 3:20
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen