Mededelingen zondag 23 juni 2019

  • Zon 23 juni namiddag : BOLD en kring
  • Woe 26 juni: Bidstond
  • Zon 7 juli: Geloofsfundamenten (Jezus als mens)
    • Op 4 aug wordt dezelfde studie nomaals gegeven.
  • Inschrijvingen gemeenteweekend (4-6 okt)
  • Werkgroepenlijst
  • Nieuwe Takenlijst – Wegwijzer – Verbinding (VEG)

Beloftetekst: Marcus 8:35

Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.