Mededelingen zondag 21 juli 2019

  • Zondag 21 juli 15u: Wandelen bij R.& R.
    •  (Nog andere zomeractiviteiten? Organiseer maar!)
  • Zondag 4 augustus: geloofsfundamenten (Jezus als mens)
  • Inschrijvingen gemeenteweekend (4-6 okt)
  • Werkgroepenlijst

 

Beloftetekst: 2 Timotheüs 1:7

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.