Mededelingen week 53

Mededelingen week 53:

  • Woe: bidstond
  • Zon 6 jan: Kring bij Geert & Mieke
  • Maa 7 jan: Oudstenvergadering
  • Don 10 jan: G7
  • Zat 12 jan: Bold (?)

Algemeen:

  • Wegwijzer
  • Er zijn kaartjes
  • Nieuwe nieuwsbrief van Tim & Naomi
  • Nieuwe takenlijst

Beloftetekst:
Jeremia 29:12-14a (NBG)
12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN