Mededelingen week 51

  • Woe: bidstond
  • Zon 23 dec: (geen dienst om 10u!)
    kerstpraise om 15u + samen eten winter-BBQ
  • Din 25 dec: Kerstsamenkomst om 10u30
  • Zon 30 dec: dankdienst

 

Beloftetekst: psalm 46:11-12 (NBG)
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.
De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob.