Mededelingen week 49

  • Woe: 20u bidstond
  • Zon 8 dec: Geloofsfundamenten: “Wat is geloven” (Daan)
  • Woe 11 dec: Mahabba bidstond
  • Zon 22 dec: 15u kerstdienst
  • Zat 18 jan: Vrouwenontmoeting
  • Gebedsactie Kerst
  • Schoenendoosactie tegen vandaag – nog 35 euro nodig Transport: Micha zorgt ervoor

Beloftetekst: 1 Corinthiërs 10:13
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.