Mededelingen week 35

  • Zondag 2 sept: kring bij Geert en Mieke (16u)
  • Zaterdag 9 sept: Bold bij Sam en Mieke (16u)
  • Zaterdag 15 sept: Belle vrouwendag in Lummen
  • Zondag 16 sept: opdrachtsdienst voor Salome
  • Zondag 30 sept: extra collecte voor Tim & Naomi
  • Zondag 7 okt: doopdienst
  • Tearfund hulp voor Indonesië

Beloftetekst (8): Klaagliederen 3:22-23
Beloftetekst (38): Jesaja 40:30