Mededelingen week 31

  • Woensdag 31 juli: 20u Mahabba (Bidstond)
  • Zondag 4 aug: geloofsfundamenten (Jezus als mens)
    • (Nog andere zomeractiviteiten? Organiseer maar!)

Beloftetekst: Mattheus 24:35 (NBV)
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.