Mededelingen 31 maart

  • Woe 3 apr: gebedsavond
  • Zon 31 mrt: kring bij Geert & Mieke (vanmiddag)
  • Zon 7 apr: geloofsfundamenten (1e keer)
  • Pasen 21 apr
  • Zat 11 mei: jubileumviering 100 jaar BEZ
  • Don 16 mei: Werk- & Communicatievergadering
  • Aanpassen adressenlijst: doorgeven aan Lieve
  • Gemeenteweekend: 4-5-6 oktober 2019

Beloftetekst: Mattheus 5:11-12
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen