Mededelingen 3 januari

De mededelingen en activiteiten voor de komende tijd. Heb je ook een mededeling of iets waarvan de gemeente op de hoogte moet zijn? Laat het dan weten aan één van de oudsten.

Lieve maakt een update van de adressenlijst. Controleer even je gegevens en geef eventuele wijzingen aan haar door.

Heb je opmerkingen, aanvullingen of ideeën nav de gebedsweek, laat ze weten aan Roger.

We zijn bijna door de flyers heen. Vraag bij Leendert nog een stapeltje flyers.

Gebedspunten:

  • We zijn bezig om flyers te verspreiden in de stad. Bid dat God deze wilt gebruiken om mensen nieuwsgierig te maken naar zijn Hem.

Kon je niet in de kerk zijn?
Luister hier online de preek terug >

PS: Volg ons ook op Facebook!