Mededelingen 29 november 2020

  • Zondag 29 nov: tieners via Zoom om 13u30
  • Woensdag: bidstond via Zoom
  • Donderdagavond en vrijdagochtend: vrouwenbijeenkomst via Zoom
  • Dinsdag 8 dec: bijbelstudie via Zoom (elke 2 weken)
  • Kerknamen (zie mail van Sam)

Beloftetekst: Jesaja 40:28-29 (NBG51)
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte.