Mededelingen 23 februari 2020

  • Woensdag: bidstond
  • Zondag 1 maart : geloofsfundamenten “De strijd v/d christen”
  • Zaterdag 14 maart: Bold bij Emanuel & Fariba
  • Zondag 15 maart Daniël en Heleen + liefdemaal
  • Donderdag 19 maart: algemene vergadering
  • Wenskaarten + dankzakjes

    Beloftetekst: Deuteronomium 4:29

En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.