Mededelingen 19 januari 2020

  • Woensdag: bidstonde
  • Zon 2 feb:
    •   Getuigenissen dienst
    •   Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)
  • Zondagsschoolhuis

Beloftetekst: Psalm 84:6-8 (NBV)

(NBG: Welzalig de mensen wier sterkte in U is)
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u.
Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.
Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.