Mededelingen 16 februari 2020

  • Woensdag: bidstonde
  • Vandaag maaltijd in Kerk
  • Zondag 15 maart Daniël en Heleen + liefdemaal
  • Donderdag 19 maart: algemene vergadering?

Beloftetekst: Spreuken 3:34
Wanneer Hij met spotters te doen heeft, spot Hij zelf, maar de nederigen geeft Hij genade.