Mededelingen 13 januari

  • 13-19 jan: gebedsweek
  • Woe 16 jan: Bidstond
  • Zat 26 feb: Tieneractiviteit
  • Zon 3 feb: zondagsschoolvergadering (ipv 20 jan)
  • Zat 19 feb: Spruittuin EJV (dag voor kinderwerkers)
  • Don 28 feb: jaarvergadering

Beloftetekst: Psalm 40:18
Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet.