Mededelingen 10 januari 2021

 • Zondag: tieners via Zoom om 13u30
 • Woensdag: bidstond via Zoom om 20u
 • Online conferentieweek van VEG van 17 – 21 jan, meer info op winterconferentie.veg.be
  aanbidding + spreker, onderwerpen:
  – Kerk & Migratie
  – Panelgesprek
  – “Onverdeeld” (jaarthema)
  – Vrouwenontmoeting
  – Iedereen geroepen/gezonden
 • Algemene vergadering op 11 februari om 20u

Beloftetekst: Jesaja 44:22 (NBG)
Ik veeg uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk; keer weer tot Mij, want Ik heb u verlost.