Mededelingen 09 februari 2020

  • Woensdag: bidstonde
  • Zaterdag 15 februari 09u30: vrouwenontmoeting
  • Zondag 16 februari maaltijd in Kerk, opgeven bij de Miekes
  • Donderdag 27 februari: geen algemene vergadering

Beloftetekst: Lukas 6:35:
Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.