Mededelingen 08 maart 2020

  • Woensdag: bidstonde
  • Zaterdag 14 maart Bold: Emanuël en Fariba
  • Zondag 15 maart Daniël en Heleen + liefdemaal
  • Donderdag 19 maart: algemene vergadering
  • Donderdag 27 maart: GEEN Werk en communicatie vergadering
  • Zaterdag 28 maart : Van man tot man – CPC Leuven
  • Maandag 30 maart: vrijwilliger gezochtBeloftetekst: Hebreeën 4:15
    Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.