Komende zondag is er GEEN DIENST in onze kerk.

 • De samenkomst komende zondag gaat niet door in de kerk.
  • Aansporing om thuis Kerk te houden
  • Suggestie tekst voor deze week is Lukas 14

Uitleg:
We bevinden ons op een onbegaan pad. Veel verandert erg snel. We beseffen dat dit onrust kan veroorzaken.

We willen daarom in de eerste plaats proclameren wat Jezus zei op het einde van zijn leven op aarde “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde” (Matteüs 28:18). We willen daaraan toevoegen wat Paulus aan de Romeinen schreef “Niets kan ons scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is” (Rom. 8:39) en “wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede, voor hen die God liefhebben (Rom. 8:28).

We hebben dus beslist om de samenkomst komende zondag niet te laten doorgaan. Er is een grote kans dat we deze beslissing nog enkele weken zullen moeten herhalen. Je kan allerlei gedachten hebben (positief of niet) over de maatregelen die de regering neemt, maar we willen minstens onderstrepen dat we als christenen in Halle niet wereldvreemd zijn. Bovendien is de zorg voor elkaars gezondheid best op zijn plaats.

Samenkomen maar hoe?
We willen jullie echter wel aanmoedigen om actief te blijven in je samenkomen. Het zal er alleen anders (moeten) uitzien. Onze suggestie is om in de eerste plaats als koppel/gezin samen te komen op zondagmorgen. Neem tijd voor gebed, deel wat je in je stille tijd leest, vertel over je overwinningen en struikelingen, … Een bijkomende suggestie als je samen in de bijbel duikt: Ga zelf verder met het Lukas evangelie. Voor komende zondag had Daniël hoofdstuk 13 en 14 gekregen. Hij zou gepreekt hebben uit 13:1-9 en 13:22-30. Misschien kan je samen ontdekken wat hij had willen delen.

Wil je ook een preek horen: Duik eens in ons archief : https://evangelischekerkhalle.be/preken/.

Wil je gebedspunten delen voor deze momenten, speel ze dan door aan Daan die ze zal bundelen en verdelen.

We beseffen dat sommigen alleen zijn en/of dit voorstel geen gemakkelijke uitdaging vinden, of met andere bedenkingen/vragen/suggesties zitten… Geef die dan even aan één van ons drieën door, dan kunnen we samen naar oplossingen zoeken.

Je kan dat samenkomen ook dynamisch bekijken: Waarom niet samen het bos of park in gaan en je gesprekken en gebeden buiten doen. Gods natuur wordt stilaan weer wakker en het is hartverwarmend om ook dat weer te zien.

Wil je kort iets getuigen over hoe het ging, gebruik dan de BOLD WhatsApp of bel mekaar even of…

Voor de kinderen was er al een suggestie (tieneraanbod via EO: beam.eo.nl/artikel/2020/03/kijk-zondag-live-online-de-beam-kerkdienst) en (via EJV: creatiefkinderwerk.nl/ideeen/1414-online-kinderprogramma-1-god-roept-abram)

Enkele algemene suggesties en adviezen.
Ze zijn algemeen en herhalen soms wat je al elders hoorde. Het is hierbij goed om te onderstrepen dat, als je in liefde/zorg/bewogenheid anderen opzoekt, God nabij is en zijn kinderen omringt met alle zorg die ze nodig hebben. Hij geeft ons verstand en verantwoordelijkheid en tezelfdertijd is Hij meer dan welk virus ook:

 • Dit is een periode van risico op isolement. Zoek manieren om contact te hebben met elkaar.
 • Als je noden hebt, deel die dan.
 • Dit is een kans om rondom ons te kijken in onze straat en buurt en ons af te vragen: Kan ik anderen dienen (boodschappen doen, naar apotheker gaan, gewoon vragen of alles goed is,…) Het is ons gebed dat God ons de komende tijd tot zeer smaakvol zout zal maken.
 • Als je zelf ziek bent of zieken hebt in je gezin, nodig dan niemand uit en ga ook niet onnodig bij iemand. Je kreeg dit advies vermoedelijk i.v.m. je werk, pas het ook hier zo veel mogelijk toe.
 • Als je anderen ontmoet, zelfs als ze niet ziek zijn, hou dan voldoende afstand en geef geen hand, knuffel of zoen.
 • Was sowieso geregeld grondig je handen (gewone zeep is ook prima).
 • Buiten is het risico op overdracht kleiner dan binnen

Het is ons verlangen dat God deze tijd een bijzondere zegen voor ons heeft klaar liggen. Meer nog: We willen dat zijn Naam wordt verheerlijkt!

Van harte.
Daan, Sam, Geert


We komen samen als broers en zussen in Christus’ familie; vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar, strevend naar eenheid en vriendschap.