Nieuws over Geen categorie

Mededelingen 01 maart 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Vandaag : geloofsfundamenten ‘De strijd van de christen’
 • Zaterdag 14 maart Bold: Emanuël en Fariba
 • Zondag 15 maart Daniël en Heleen + liefdemaal
 • Donderdag 19 maart: algemene vergadering
 • Zaterdag 28 maart : Van man tot man – CPC Leuven

  Beloftetekst: Openbaring 2:10

 • Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven.

Mededelingen 23 februari 2020

 • Woensdag: bidstond
 • Zondag 1 maart : geloofsfundamenten “De strijd v/d christen”
 • Zaterdag 14 maart: Bold bij Emanuel & Fariba
 • Zondag 15 maart Daniël en Heleen + liefdemaal
 • Donderdag 19 maart: algemene vergadering
 • Wenskaarten + dankzakjes

  Beloftetekst: Deuteronomium 4:29

En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Mededelingen 02 februari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Zon 2 feb:
  •   Getuigenissen dienst
 •   Vandaag: Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)
 • Zondag 16 februari maaltijd in Kerk, opgeven bij de Miekes
 • Donderdag 27 februari: geen algemene vergadering

Beloftetekst:  2 Korintiërs 5:1
Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

Mededelingen 26 januari 2020

 • Woensdag: bidstonde
 • Zon 2 feb: Getuigenissendienst
  • Na de dienst: Geloofsfundamenten: Wat is jouw roeping? (Daan)
 • Donderdag 27 februari: geen algemene vergadering

Beloftetekst: Psalmen 84:11
Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.