Nu is er HOOP voor iedereen!

Ontdek samen met ons dat God ook op jou wacht!

Wij zijn een kerk van heel gewone mensen, net als jij. We staan midden in de maatschappij en genieten van het leven waar mogelijk. Dit alles doen we samen met God en ter ere van God.

Nieuwsgierig?

Misschien wil je onze kerk van binnen zien. Of wil je je geloof versterken, ontdekken wat er in de bijbel staat. Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen op zondagochtend.

Kom eens kennismaken op één van onze activiteiten.

1) Zondagdienst

Elke zondagmorgen om 10 uur is er een samenkomst. Deze dienst draait rond drie dingen: muziek & zang, gebed en prediking.

2) Thema-avonden

Regelmatig organiseren we een avond waarbij we in gaan op één onderwerp. Deze onderwerpen worden zo gekozen dat ze een perfect beginpunt zijn voor iedereen.

3) Huiskringen

Buiten de zondagdienst komen we ook samen in kleinere groep. Een laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen en elkaar te helpen.

4) Persoonlijk contact

Wil je meer weten over het geloof? Zit je met iets? Wil je eens praten of samen bidden? Wij komen ook graag tot bij u. Bel ons of stuur een mailtje.