Lig jij wakker van je slaap?

Ik kan er niet meer omheen: de laatste weken overtuigt mijn krant me dat blijkbaar veel Vlamingen matig tot slecht slapen. Eén op zes zou zelfs geregeld slaappillen nemen. De lijst van oorzaken lijkt eindeloos, de vele remedies die worden gesuggereerd garanderen echter geen absoluut succes.

Als ik naar mijn eigen soms haperend slaappatroon kijk of naar dat van mijn vrouw, dan lijkt een goede hint bij momenten wel op zijn plaats. Maar als christen wil ik verder kijken dan de eet-, tijdgebruik- of matrasadviesen. Ik vraag me dan nieuwsgierig af of de Bijbel me ook dingen aanreikt. Hierna enkele gedachten en ik weet zeker dat als u zelf wat gaat graven in dat wijze boek, u vast nog meer ontdekt.

Bezorgdheid

In het evangelie van Mattheüs daagt Jezus zijn toehoorders uit met “maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Wie kan door bezorgd te zijn één el aan zijn levensduur toevoegen?” om ze dan wat later moed toe te spreken met “jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben”. Hoewel we allemaal geleerd worden om ons leven lang “onze plan te trekken”, word ik als gelovige uitgedaagd om minstens de dingen waar ik geen vat op heb of die eigenlijk niet zo essentieel zijn als ze lijken, los te laten. Ik leer dan God in gebed te benaderen en hem te danken met de woorden: Here God, ik dank u dat u mij en mijn leven kent en voor me zal zorgen. Veel ‘voorslaaps’ gepieker gaat dan mettertijd verdampen.

Boosheid

De apostel Paulus schreef aan de christenen in Efeze onder meer “als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid”. Ik ben al meer dan 33 jaar getrouwd met Mieke. We hebben al veel supermomenten gedeeld maar ook al door erg donkere dalen gestapt. Als er dan een conflict ontstaat, vaak over een onnozelheid of een misverstand (dat zal, naar ik vermoed, enkel bij ons zo gaan) dan gaat dat me op de duur behoorlijk dwars zitten en eigenlijk mijn functioneren in alles behoorlijk beïnvloeden. Zelfs mijn slaap wordt dan erg onrustig. Eigenlijk ben ik dan dankbaar voor die dingen: ik heb liever dat het wringt en hapert als het tussen ons niet goed zit dan dat het me koud laat. Als dingen dan na enkele dagen uitgepraat raken, vergeving is gezocht waar nodig, slaap weer vrediger wordt, dan besef ik dat het advies van Paulus me veel sneller tot actie zou moeten dwingen.

Wie denk je wel dat je bent

Ik heb de moeilijkste, althans naar mijn gevoel, voor het laatst gelaten. Heel lang geleden schreef Mozes een gebed waarin hij het volgende onder ogen zag “U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt : ‘Keer terug mensenkind.’ U vaagt ons weg als slaap, in de morgen als opschietend gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en ’s avonds verwelkt en verdort.” Dit verteert niet makkelijk voor iemand met een drukke job, een lange to-do-lijst, het verlangen om dingen goed te doen. Ik heb de neiging me goed te voelen als ik het druk heb. En hoewel ik kan zeggen ‘ik neem mijn werk niet mee naar huis’, toch zal ik vast die doe-neiging meenemen in mijn nachtrust. Mozes leert me in zijn gebed om eerlijk onder ogen te zien dat op een millennia-lange tijdslijn, mijn zeventig of tachtig jaar maar een stipje zijn. Dat hard werken goed is en evengoed maar eindig. Mozes zelf vraagt dan nederig aan God: “leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult”.

Zoals je merkt zijn dit geen instant-pillen tot succesvol slapen. Ik zie ze eerder als wijze raad over dingen die vaak een veel diepere impact hebben dan ik wil toegeven of in de gaten heb.

Gebed:

Here God, wilt u mij leren de dingen in een juist perspectief te zien … of eigenlijk in uw perspectief te zien. Leer mij telkens weer mijn zorgen met u te delen en te geloven dat u als een herder voor me zal zorgen. Dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen zorgen.  Maak me nederig genoeg om de eerste stap te zetten om boosheid op te ruimen in welke relatie dan ook. Leer mij om een wijze manager te zijn van de tijd die u me geeft om te werken, goed te doen, te rusten, … Dank u dat u een hoorder en verhoorder bent van gebeden.